4 september 2018

Kamerbrief euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) zijn twee verschillende wetten met verschillende contexten. Dat benadrukt de minister in een Kamerbrief richting de Eerste Kamer.

Binnen de Wzd kan onvrijwillige zorg worden gebruikt als uiterst middel. Dwang toepassen bij euthanasie is pertinent niet in overeenstemming met een verantwoorde uitvoeringspraktijk. De minister zal in gesprek gaan met de Regionale toetsingscommissies, de KNMG en andere betrokken partijen om te bekijken wat medisch zorgvuldige uitvoering in deze situatie inhoudt.

 

Naar nieuwsoverzicht