2 juli 2018

Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf

Verenso ontvangt al langere tijd van leden diverse signalen van knelpunten in de bekostiging van het eerstelijnsverblijf (ELV). Eerder schreven wij daarover een brief naar de Nederlandse Zorgautoriteit met een overzicht van deze knelpunten. In de brief van 28 juni jl.  geeft minister Bruins aan dat hij gaat kijken naar modulaire integrale bekostiging waarin verschillende intensiteiten van behandeling mogelijk zijn. 

Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen: “We zijn blij met de erkenning van minister Bruins voor de plek van het eerstelijnsverblijf en het geneeskundig proces van de specialist ouderengeneeskunde in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen. Het ELV is namelijk een belangrijk middel om mensen veilig langer thuis te laten wonen, ziekenhuisopnames te voorkomen en verpleeghuisopname uit te stellen. Die doelstellingen worden alleen bereikt als ook daadwerkelijk alle zorg en behandeling die nodig is geleverd kan worden, daar waar dat ten goede komt aan de mogelijke terugkeer naar huis. Ruimte voor de professionele afweging en de samenspraak met de patiënt en mantelzorger is daarin essentieel. De specialist ouderengeneeskunde doet dit door middel van ‘triage’ en zorgt daarmee dat de zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Dat er zowel voor triage, als voor het ELV een gezonde bekostiging moet zijn is logisch en we zijn dus blij met de extra middelen die daarvoor worden uitgetrokken.

Minister Bruins geeft in de kamerbrief aan dat hij wil kijken naar de mogelijkheid van modulaire integrale bekostiging, waarin verschillende intensiteiten van behandeling mogelijk zijn. Nieuwenhuizen: “Wij ondersteunen dit van harte en vinden het ook logisch om dit te bezien in samenhang met aanverwante zorgvormen. Daarbij  is het wel nodig om eerst een landelijk beeld te hebben per zorgvorm en daarna te kijken naar de samenhang. Dit vraagt een inventarisatie en dialoog tussen partijen en zorgprofessionals. Het plan voor aanpak daarvoor ligt al klaar. We gaan dus graag met de minister om tafel om tot de gewenste doorontwikkeling te komen.”

Komende week gaat Verenso in gesprek met VWS en ZN over de taken en bekostiging van regionale coördinatiepunten. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Naar nieuwsoverzicht