28 november 2018

Nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld per 1 januari 2019 verplicht

De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten. Deze meldcode is ook van toepassing op volwassenen en daarmee ook op ouderenmishandeling. Deze vernieuwde meldcode wordt per 1 januari 2019 van kracht.

Naast de meldcode is ook het te volgen KNMG-stappenplan bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld aangepast.

Schema-KNMG-stappenplan-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-1.jpg

Dit voorjaar presenteerde de KNMG, in opdracht van het ministerie van VWS, al het afwegingskader met belangrijke professionele normen om te melden bij Veilig Thuis. De herziening van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is mede hiervan een gevolg, maar kent nog meer verbeteringen.

Meer hierover leest u in het bericht van de KNMG.

 

Naar nieuwsoverzicht