9 februari 2018

Position paper - SO kan opname in ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen

Uit onderzoek van Actiz blijkt dat elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen via de spoedeisende hulp worden opgenomen in het ziekenhuis terwijl dat wellicht niet nodig was geweest.

De specialist ouderengeneeskunde kan een cruciale rol spelen in het voorkomen of uitstellen van opname van kwetsbare ouderen in een ziekenhuis of verpleeghuis. Huisartsen kunnen een specialist ouderengeneeskunde consulteren of de behandeling (tijdelijk) overdagen aan een specialist ouderengeneeskunde. Voorwaarde is een passende zelfstandige financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet.

Naar nieuwsoverzicht