12 april 2018

Reactie Verenso op programma Thuis in het verpleeghuis

Op 10 april presenteerde VWS-minister Hugo de Jonge het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Het programma geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden en sluit aan op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 van kracht is gegaan. Het is de bedoeling dat hiermee de kwaliteit binnen verpleeghuizen naar een hoger niveau wordt getild. Dat moet merkbaar zijn in de tevredenheidscijfers van cliënten en van het personeel.

Minister De Jonge: “Er wordt ontzettend hard gewerkt en op veel locaties zijn de verbeteringen al gewoon zichtbaar. Maar, de verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op elke locatie. Liefdevolle zorg, meer tijd en aandacht voor onze ouderen. Daar gaat het om.”

Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen is blij dat er in het programma ook aandacht is voor de medische zorg voor patiënten. “In een conceptversie kwam het medische aspect waarvoor de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is, onvoldoende uit de verf. Daarover hebben wij contact gehad met het ministerie van VWS. Ik ben blij dat er in het definitieve rapport wel aandacht is voor de medische zorg.”

Naar nieuwsoverzicht