10 oktober 2018

Registratie aan de bron voor specialisten ouderengeneeskunde

Eenduidige en eenmalige registratie aan de bron, voor meervoudig gebruik

Het goed registreren van gegevens wordt steeds belangrijker in de zorg, ook in de ouderengeneeskunde. Voor specialisten ouderengeneeskunde is het essentieel om te beschikken over actuele en adequate informatie om continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Verenso werkt hieraan in het programma ‘Registratie & Spiegelinformatie’. 

Plan van aanpak

Momenteel is het uitwisselen van digitale informatie niet goed mogelijk, omdat specialisten ouderengeneeskunde gebruik maken van verschillende EPD-systemen in de zorg. Hierin wordt op verschillende manieren informatie geregistreerd. Verenso bekijkt hoe op een eenduidige manier behandelinformatie geregistreerd kan worden voor de ouderengeneeskunde (eenheid van taal).

Verenso heeft een plan van aanpak uitgewerkt voor het opzetten van registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde. Dit plan richt zich op de intramurale verpleeghuiszorg en geriatrische revalidatiezorg. Het plan bestaat uit vier stappen waarin gewerkt wordt aan:

  1. eenheid van taal
  2. overdracht
  3. hergebruik van informatie ten behoeve van kwaliteitsinformatie en
  4. kennisontwikkeling

Voor de uitvoering van het plan van aanpak wordt een subsidieaanvraag voorbereid.

Klik hier voor de managementsamenvatting.

 

Meer informatie: Sandra van Beek en Julie van Hoof

 

Naar nieuwsoverzicht