9 november 2018

Specialist ouderengeneeskunde vervolgd voor euthanasie bij vrouw met gevorderde dementie

Een specialist ouderengeneeskunde, die in april 2016 euthanasie verleende bij een 74-jarige vrouw met gevorderde dementie, wordt strafrechtelijk vervolgd. Dit is vandaag bekend gemaakt door het Openbaar Ministerie (OM).

Wanneer de zaak door de rechtbank wordt behandeld, is nog niet bekend. Zolang de zaak onder de rechter ligt, gaat Verenso verder niet inhoudelijk op de zaak in.

De beslissing van het OM om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, toont aan dat euthanasie bij mensen met dementie buitengewoon complex is en soms op gespannen voet staat met de zorgvuldigheidseisen uit de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL).

Ondersteuning van de beroepsgroep
Verenso wil artsen meer houvast kunnen bieden bij hun besluitvorming in deze complexe materie. Op 17 oktober jl. publiceerde Verenso daarom een verkenning over euthanasie bij gevorderde dementie. Centrale vraag in de verkenning luidt: ‘Hoe kunnen specialisten ouderengeneeskunde in de praktijk omgaan met een euthanasieverzoek bij een ter zake wilsonbekwame patiënt met dementie en een schriftelijke euthanasieverklaring? Welke dilemma’s komen ze tegen en wat hebben ze daarbij nodig?’

Uit de verkenning blijkt dat het in de praktijk moeilijk te bepalen is of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de professionele invulling van de zorgvuldigheidscriteria.

Naast deze verkenning start Verenso, in samenwerking met de KNMG, een project ‘euthanasie bij dementie’ dat ingaat op deze problematiek en tot doel heeft om hier een handreiking voor te ontwikkelen.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het uitgebreide bericht van de KNMG.

Over dit onderwerp is ook recent een interview met voorzitter Nienke Nieuwenhuizen verschenen in Medisch Contact.

Nienke Nieuwenhuizen is ook te beluisteren op radio 1 bij het programma Nieuws & Co  (klik op tijdvak 17.00-18.00 uur, het is dan het eerste item).

 

Naar nieuwsoverzicht