8 november 2018

Startbijeenkomst implementatieproject 16 januari 2019

In januari 2019 start Verenso met het project ‘Ondersteuning implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties’. Tijdens dit project worden (vak)groepen van specialisten ouderengeneeskunde op verschillende wijze ondersteund bij de implementatie van een van de nieuw gepubliceerde richtlijnen. Het project wordt gezamenlijk geopend met een startbijeenkomst die plaatsvindt op 16 januari 2019 in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. De bijeenkomst start om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) en wordt om 17.30 uur afgesloten met een borrel.

Tijdens deze bijeenkomst, die bedoeld is voor deelnemers van het implementatieproject, komt het proces van systematisch en op maat implementeren van de richtlijn en de inhoudelijke verdieping op de richtlijn aan bod. Daarnaast vinden er verschillende workshops plaats over onder andere FTO’s en over de handreiking ‘De rol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie’.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst en wilt u deelnemen aan het implementatieproject? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot 31 december 2018.

Voor aanmelden of vragen kunt u contact opnemen met Else Poot of Marieke Hermsen (ABR@verenso.nl of 030 - 227 19 10).

Naar nieuwsoverzicht