8 maart 2018

Verenso tekent pact ouderenzorg van minister Volksgezondheid

Op donderdag 8 maart tekende Verenso samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zo’n 35 andere organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Verenso tekende als vereniging van specialisten ouderengeneeskunde dit pact omdat het bijdraagt aan het verder vormgeven van de zorg voor de kwetsbaarsten van de kwetsbaren, binnen en buiten het verpleeghuis en los van alle systemen.

NNieuwenhuizen_Pact_Ouderenzorg_180308_web.jpg


In het pact staan een aantal punten centraal, zoals zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en verbetering van de verpleeghuiszorg. De maatregelen om deze punten aan te pakken worden de komende periode verder uitgewerkt. Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen: “Verenso zet zich als vereniging van specialisten ouderengeneeskunde al jaren in voor beide punten en het pact sluit daar mooi op aan. Specialisten ouderengeneeskunde leveren medische zorg aan kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Dat doen zij van oudsher in het verpleeghuis maar ook steeds meer daar buiten, zoals bij patiënten thuis.”

Passende financiering

De inzet van specialisten ouderengeneeskunde bij kwetsbare ouderen thuis kan ziekenhuisopnames voorkomen en verpleeghuisopname uitstellen. Nieuwenhuizen: “Om de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk te maken voor alle kwetsbare ouderen, ongeacht waar zij zich bevinden, is passende financiering nodig. Denk daarbij aan het zichtbaar onderbrengen van ‘zorg zoals de specialist ouderengeneeskunde die pleegt te bieden’ in ieders zorgpolis, als onderdeel van de basiszorg. Mensen en professionals zijn immers niet in systemen te vangen.”

Verbinding

Verenso vraagt de minister uitdrukkelijk om verbinding te leggen tussen de in het pact apart benoemde programma’s ‘Langer thuis’ en ‘Kwaliteit van verpleeghuizen’. Nieuwenhuizen: “Kwetsbare ouderen met complexe problematiek zijn alleen geholpen als de gehele keten is verbonden. Immers, een kwetsbare oudere kan alleen langer thuis verblijven als de zorg thuis goed is geregeld, als de expertise uit het verpleeghuis ook thuis beschikbaar is, als thuiswonende patiënten tijdelijk kunnen verblijven in een verpleeghuis en als de overgang van thuis naar opname in een verpleeghuis naadloos aansluit.” Ook verbinding tussen het pact en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2016) is belangrijk, zodat de activiteiten die Verenso en andere partners in de zorg in gang hebben gezet, kunnen doorgaan en de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeterd kan worden.

 

Naar nieuwsoverzicht