25 januari 2018

Wet Zorg en Dwang aangenomen door Eerste Kamer

Deze week nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorg en Dwang (Wzd) aan. Deze wet zal op termijn de wet Bopz vervangen.

Er moet nog veel gebeuren voordat de Wzd in werking treedt. Zo heeft de minister aangekondigd om binnenkort met een reparatiewet te komen om de precieze reikwijdte van de Wzd-arts te regelen. Verenso heeft al aangegeven hierover met het ministerie in gesprek te willen gaan. Verder worden enkele uitvoeringsregelingen / Algemene Maatregelen van Bestuur voorbereid, waarbij Verenso zal wijzen op de uitvoerbaarheid voor specialisten ouderengeneeskunde. In een brief aan de Eerste Kamer hebben we aandacht gevraagd voor de uitvoerbaarheid van de wet in ambulante situaties en randvoorwaarden voor een verantwoorde invoering benoemd.

Het traject naar de Wzd duurt al ruim 9 jaar. Jaren waarin Verenso zich, met input van leden en ook met juridische input en politieke beïnvloeding, actief heeft ingezet om de wet zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beroepsuitoefening van specialisten ouderengeneeskunde, in het verpleeghuis en bij patiënten thuis. Met resultaat! Ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn de nodige verbeteringen voor de beroepsuitoefening van specialisten ouderengeneeskunde doorgevoerd. Denk aan de noodzakelijke instemming van de specialist ouderengeneeskunde op ingrijpende vormen van vrijheidsbeperking, aanscherping van de definitie van zorgverantwoordelijke, meer samenhang met het wetsvoorstel verplichte GGZ (die deze week ook door de Eerste Kamer is aangenomen), het deels wegnemen van onnodige verschillen in criteria, termen en rechtsbescherming tussen die twee wetten vanwege het feit dat specialisten ouderengeneeskunde zowel in de GGZ als in de PG kunnen werken. En op initiatief en aandringen van Verenso de introductie van de Wzd-arts, als automatische opvolger van de Bopz-arts.

Over het algemeen is Verenso tevreden met de voorlopige uitkomst, maar nog niet alles is volledig uitgekristalliseerd. We hebben nog vraagtekens bij verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld bij de uitvoerbaarheid van de wet in de thuissituatie en het toezicht op vrijheidsbeperking daar. Daarnaast hebben we vraagtekens over de precieze rol van de Wzd-arts en andere zorgprofessionals in de thuissituatie. Waar nodig blijven we onze invloed uitoefenen om de wet zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het werk van de specialist ouderengeneeskunde.

Naar nieuwsoverzicht