18 oktober 2019

1 jaar na uitbrengen richtlijnen UWI en LLWI - Input gevraagd!

In oktober 2018 publiceerde Verenso de richtlijnen Urineweginfectie en Lage Luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen. In januari 2019 is Verenso gestart met het Implementatieproject behorende bij deze richtlijnen in het kader van het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’, waaraan ruim 30 enthousiaste vakgroepen deelnemen.

We zijn inmiddels in de evaluatiefase van het project beland. In deze fase evalueert Verenso het project met de deelnemers, maar wil Verenso ook een beeld krijgen van de implementatie van de richtlijnen bij niet-deelnemende vakgroepen.

Bent u basisarts, aios, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (i.o), physician assistent (i.o.) in een vakgroep welke niet deelneemt aan het Implementatieproject, dan zijn we benieuwd naar de mate waarin een aantal aanbevelingen worden gevolgd.

We hebben hiervoor een vragenlijst ontwikkeld, welke ongeveer 10-15 minuten kost om in te vullen. Wilt u de vragenlijst vóór 8 november invullen? Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Meer informatie: Levien van Dillen (aios@verenso.nl

 

Naar nieuwsoverzicht