24 juni 2019

Debat Wet zorg en dwang: Wzd-functionaris geen arts en inwerkingtreding per 1 januari 2020

Op 12 juni debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet zorg en dwang (Wzd). Hierin wordt de Bopz-arts vervangen door een Wzd-functionaris, die toeziet op de toepassing van onvrijwillige zorg. De functionaris hoeft niet per se een arts te zijn, zoals eerst in de Wzd stond, maar mag ook een gz-psycholoog of een orthopedagoog-generalist zijn.

Verenso bracht samen met de KNMG, LHV en NVAVG voor dit debat een position paper in. De drie belangrijkste boodschappen van dit paper zijn: zorg voor een verplichte medische toets op onvrijwillige zorg, leg de rol van zorgverantwoordelijke bij de juiste persoon en geef voldoende tijd voor de implementatie.

Lees meer

 

Naar nieuwsoverzicht