25 februari 2019

Groen licht voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Op 11 april 2018 is de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht. SKILZ is een samenwerkingsverband tussen V&VN, NVAVG en Verenso en heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Onlangs heeft SKILZ van het ministerie van VWS akkoord ontvangen op de subsidieaanvraag. Dit betekent dat deze nieuwe stichting nu echt van start kan gaan!

De activiteiten van SKILZ vloeien gedeeltelijk voort uit de Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten moeten erop kunnen rekenen dat er voldoende tijd en aandacht voor hen is en dat de zorg en behandeling inspeelt op wat zij willen en nodig hebben. Datzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking die vaak levenslang en levensbreed zorg en begeleiding krijgen. Daarom gaat  SKILZ gaat aan de slag met het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden voor de professionals die de zorg en ondersteuning leveren. Interdisciplinaire samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We willen immers van elkaar leren, óók op het gebied van kwaliteitsbeleid. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen die een rol hebben bij het verbeteren en borgen van kwaliteit.

Resultaatgericht

Het bestuur van SKILZ bestaat uit Bas Castelein van NVAVG (secretaris), Sonja Kersten van V&VN (penningmeester) en Nienke Nieuwenhuizen van Verenso (voorzitter). Het bestuur van SKILZ zal worden uitgebreid met iemand die het patiëntenperspectief vertegenwoordigt. De planning is dat in 2019 een klein resultaatgericht bureau is opgericht, een multidisciplinaire richtlijnagenda is geformuleerd en gestart is met de uitwerking van een aantal kwaliteitstandaarden. Daarnaast wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling om te komen tot een langjarig kwaliteitsbeleid voor de langdurige zorg.

Samen voor kwaliteit

Na een lange periode van voorbereiding en werk achter de schermen, gaat SKILZ nu echt van start. Wij zijn van mening dat we onze ambities alleen gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. Die samenwerking formaliseren we door onze partners te vragen deel te nemen in de advies- partner- of ervaringsraad. SKILZ kijkt uit naar een prettige en constructieve samenwerking met oog voor de mensen om wie het gaat en hart voor de professionals in de zorg.  

 

Naar nieuwsoverzicht