9 december 2019

Minder administratie door nieuwe kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen

De basisveiligheid in verpleeghuizen wordt vanaf dit jaar op een andere manier getoetst. Het aantal indicatoren basisveiligheid is verlaagd. Drie indicatoren zijn verplicht. Twee andere indicatoren worden door de zorgprofessionals zelf gekozen, op grond van wat in hun organisatie bijdraagt aan betere zorg. Dat doen zij in principe samen met de zorgorganisatie en cliëntenraad. De verpleeghuissector is hiermee de eerste sector in de zorg waar zorgpersoneel en organisaties zelf kwaliteitsindicatoren kunnen kiezen. Verenso en V&VN ontwikkelden deze nieuwe werkwijze, in samenwerking met andere partijen.

Voor patiënten in verpleeghuizen betekent dit dat de zorgprofessionals minder tijd aan de administratie besteden en daardoor meer tijd over houden voor de zorg, terwijl deze werkwijze nog steeds goed inzicht geeft in de kwaliteit van zorg. Dit inzicht is belangrijk om tot op de werkvloer te kunnen blijven leren en verbeteren, het centrale element van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Verplichte en vrije-keuze indicatoren

De drie verplichte kwaliteitsindicatoren zijn: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. De overige (minimaal) twee indicatoren worden gekozen uit een lijstje van zeven: decubitus, casuïstiekbespreking decubitus op afdeling, medicatiereview, middelen en maatregelen rond vrijheid, terugdringen vrijheidsbeperking, werken aan vrijheidsbevordering en continentie. Diverse specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen en verzorgenden hebben meegewerkt de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren.

Nieuwe indicatoren

Voor meetjaar 2019 zijn twee nieuwe indicatoren ontwikkeld: ‘aandacht voor eten en drinken’ en ‘continentie’. De indicatoren zijn ontwikkeld door de specialisten ouderengeneeskunde verenigd in Verenso en de zorgprofessionals verenigd in V&VN in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Eten en drinken, de verplichte nieuwe indicator, is volgens zorgprofessionals voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om gezondheid, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden.

Vervolg

Verenso en V&VN ontwikkelden deze nieuwe werkwijze, in samenspraak met zorgprofessionals en de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De meting en aanlevering van de indicatoren 2019 zal plaatsvinden in januari - februari 2020. Verenso, V&VN, ActiZ en ZorgThuis hebben een handboek opgesteld om de meting te ondersteunen. Deze staat ook op de website van Zorginstituut Nederland.

 

Naar nieuwsoverzicht