31 oktober 2019

Nieuwe beleidsregel vergoeding BRMO-uitbraak

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe NZA-beleidsregel in voor de vergoeding van een BRMO-uitbraak. Een belangrijke wijziging is dat een vergoeding voor een uitbraak niet alleen geldt voor patiënten die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) maar nu ook voor patiënten die zorg ontvangen conform de zorgverzekeringswet op een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV). Een wijziging die al per 2019 was ingegaan betreft de voorwaarde dat de uitbraak gemeld moet zijn bij signaleringsoverleg zorginfecties en antimicrobiële resistentie (SOZI/AMR).

U kunt hiervoor het contactformulier van SOZI/AMR gebruiken.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht