7 november 2019

Parlement vraagt inkoopzekerheid voor specialist ouderengeneeskunde

Tijdens het Kamerdebat over de VWS-begroting afgelopen week, diende PvdA-Kamerlid John Kerstens een motie in om verzekeraars te bewegen maatregelen te nemen zodat kwetsbare thuiswonende patiënten volgend jaar ook echt een beroep kunnen doen op de specialist ouderengeneeskunde.

Aanleiding was mede het persbericht van Verenso hierover. Afgelopen dinsdag is de motie goedgekeurd. Deze steun in de rug helpt Verenso om de gesprekken met VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars kracht bij te zetten.

Lees meer

Naar nieuwsoverzicht