17 september 2019

Prinsjesdag: Verenso blij met aandacht voor specialisten ouderengeneeskunde

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso is blij dat uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet extra aandacht heeft voor het opleiden van voldoende specialisten ouderengeneeskunde. ‘Deze dokters zijn hard nodig om de groeiende groep ouderen de zorg te kunnen geven die zij nodig hebben’, zegt Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen in een eerste reactie op de Prinsjesdagstukken. ‘Net als het kabinet, vinden wij dat er in verpleeghuizen en in de eerste lijn voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners moeten zijn om de zorg voor ouderen te garanderen. De specialist ouderengeneeskunde hoort hier vanzelfsprekend bij.’

Voldoende specialisten ouderengeneeskunde opleiden

Verenso werkt samen met SOON, SBOH en ActiZ aan een plan om meer artsen te enthousiasmeren voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Er blijven al jaren opleidingsplaatsen onbenut. Verenso is blij dat de minister van VWS in de Rijksbegroting heeft opgenomen: ‘Ik ga met het veld en Verenso in gesprek om na te gaan of in de studie Geneeskunde een verplicht coschap bij een specialist ouderengeneeskunde opgenomen kan worden.’

Nieuwenhuizen: ‘Geneeskundestudenten komen tijdens hun studie met bijna alle specialismen in aanraking, maar niet altijd met ouderengeneeskunde. Wellicht speelt het adagium ‘Onbekend maakt onbemind’ een rol bij het te kleine aantal  aanmeldingen voor de opleiding en kan een landelijk verplicht coschap in de ouderengeneeskunde dit veranderen. Met meer opgeleide specialisten ouderengeneeskunde kan de groeiende groep ouderen ook in de toekomst rekenen op de zorg die zij nodig hebben.’

Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

In de Miljoenennota wordt gesteld dat ‘zorg vlakbij huis en thuis prettig is voor mensen. Het kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer (en duurdere) zorg nodig hebben. Zorg in de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten en de premie die mensen moeten betalen.’ Uit onderzoek blijkt dat zorg en behandeling door specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, een opname in een verpleeghuis kan uitstellen of voorkomen.

Verenso is dan ook blij dat de minister eerder dit jaar heeft toegezegd dat de behandeling door een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Zo is de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk voor iedereen die de zorg van een specialist ouderengeneeskunde nodig heeft. Verenso volgt kritisch de verdere uitwerking van deze overheveling.

Naar nieuwsoverzicht