2 december 2019

Succesvol congres over ontwikkelingen specialisme ouderengeneeskunde

header.jpg

De ontwikkelingen in de ouderenzorg, de maatschappij en het vak ouderengeneeskunde gaan razendsnel en dat vraagt nogal wat van specialisten ouderengeneeskunde. De inhoud en de omgeving van hun vak verandert. Op het Verenso najaarscongres ‘Buitengewoon bijzonder’ van 28 november j.l. lieten de specialisten ouderengeneeskunde zich bijpraten over wetenschappelijke ontwikkelingen en actuele trends in hun bijzondere vak en wisselden ze ervaringen uit.

De 570 deelnemers aan het congres, met name specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding), konden plenaire lezingen, debatten, slamsessies en masterclasses volgen, verdeeld over de  thema’s: palliatieve zorg, bijzondere doelgroepen, werken in de eerste lijn en samenwerking met andere professionals.

Keynote speaker Willemijn van Erp nam de deelnemers mee in de wereld van een bijzondere patiëntengroep van de specialisten ouderengeneeskunde: jonge mensen met complexe neurologisch aandoeningen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en wetenschappelijk onderzoek liet zij zien waarom juist specialisten ouderengeneeskunde de aangewezen specialist en generalist is om de zorg aan deze patiëntengroep te bieden.

Jan Stoopprijs

Ieder jaar wordt de Jan Stoopprijs, ingesteld door het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO), uitgereikt aan artsen in opleiding of pas afgestudeerde specialisten ouderengeneeskundes voor een door hen gepubliceerd onderzoek. Dit jaar overhandigde hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Cees Hertogh de prijs aan Wanda Rietkerk voor haar onderzoek ‘Thuiswonende kwetsbare ouderen stellen en behalen doelen met een case-manager.’

Verenso Beurs voor onderzoek

Ieder jaar kunnen Verenso-leden een subsidie van € 10.000 winnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaat de Beurs naar prof. dr. Sytse Zuidema, voor onderzoek naar alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen. Een exploratief ethisch onderzoek naar mogelijke alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen in het kader van de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.

Benoemingen

Bestuur en toezichthouders
Tijdens het congres vond ook de Algemene Ledenvergadering (alv) plaats. Tijdens deze vergadering benoemden de leden twee nieuwe bestuursleden: Lotje Oosterbaan voor de portefeuille Kwaliteit en Mathieu Prevoo voor de portefeuille Wetenschap en Opleiding. De huidige voorzitter Nienke Nieuwenhuizen werd herbenoemd. Ook de raad van toezicht verwelkomt twee nieuwe leden: Frans Crul en Boele Olthof, specialisten in respectievelijk de portefeuilles politiek en financiën.

Zie ook persbericht.

Erelid
De leden van Verenso hebben prof. dr. Cees Hertogh tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. Het erelidmaatschap komt hem toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen. Cees heeft beloofd daar voorlopig mee door te gaan.

Zie ook persbericht.

Naar nieuwsoverzicht