5 december 2019

Verenso-leden benoemen erelid

CeesHertogh.jpg

De leden van Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, benoemden tijdens hun Algemene Ledenvergadering prof. dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh als erelid van Verenso. Bestuursvoorzitter Nienke Nieuwenhuizen: “Cees heeft zich jarenlang ingezet voor Verenso en voor het specialisme ouderengeneeskunde. Hij leverde grote wetenschappelijke inspanningen om het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en om dit in de samenleving uit te dragen. Met het erelidmaatschap laten wij als vereniging zien dat wij zijn inspanningen bijzonder waarderen.”

Cees Hertogh schreef in 1997 het boek ‘Functionele Geriatrie, probleemgerichte zorg voor chronisch zieke ouderen’ dat door de beroepsgroep van specialisten ouderengeneeskunde werd gebruikt als een soort bijbel voor het beschrijven van de methodische aanpak van de ouderengeneeskunde. Sinds 2009 is hij hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 2012 is hij ook hoogleraar ouderengeneeskunde. Hij geeft leiding aan de sectie ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC en is hoofd van de Academische Werkplaats Ouderenzorg UNO. Zijn onderzoek richt zich op dementiezorg, gerontopalliatieve zorg en geriatrische revalidatie, met bijzondere aandacht voor ethische vragen. Sinds een aantal jaren houdt hij zich ook bezig met infectiepreventie en antibiotic stewardship en is hij werkzaam bij het RIVM als lid van de Task Force Antimicrobial Resistance.

Voor Verenso zette Cees Hertogh zich vooral in op het vlak van medisch ethische vraagstukken, zoals euthanasie bij dementie en andere medische beslissingen rond het levenseinde van kwetsbare ouderen. Hij participeerde namens Verenso in diverse KNMG-commissies en hield voordrachten op congressen. In 1997 was hij onder meer voorzitter van de werkgroep ‘Medische zorg met beleid’ en schreef in die hoedanigheid mee aan een handreiking over beslissingen rondom het levenseinde. In 2008 zat hij in de werkgroep over beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag. In 2012 was hij lid van de Denktank Complexe Zorg, die het ministerie van VWS adviseerde over onvrijwillige zorg. In 2018 was hij betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen voor urineweginfecties en lage luchtweginfecties.

Een recente andere belangrijke ontwikkeling voor de vereniging is de realisatie van het programma ‘Eenheid van taal, continue zorgregistraties en peilstations voor de ouderengeneeskunde’. Hierin werkt Cees, samen met Verenso, de academische werkplaatsen en NIVEL, aan het ontsluiten van (routine) zorgdata voor kwaliteitsverbetering, kennisontwikkeling en beleid voor de beroepsgroep.

Naar nieuwsoverzicht