17 december 2019

Verenso over cassatie rondom euthanasie bij dementie

Op dinsdag 17 december diende Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, twee rechtsvragen tot ‘cassatie in het belang der wet’ in een euthanasiezaak in. De Hoge Raad komt in 2020 met een uitspraak hierover. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde: “Deze ‘cassatie in het belang der wet’ is een mooie manier om een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk te behandelen, zonder de betrokken arts verder te belasten. Duidelijke juridische kaders kunnen ons als artsen helpen. Binnen deze kaders kunnen wij onze professionele ruimte gebruiken om morele, ethische en zingevingsdilemma’s af te wegen. Immers iedere patiënt is uniek en ieder verzoek om levensbeëindiging ook.”

Een belangrijke vraag die speelt is of euthanasie uitgevoerd mag worden op grond van een schriftelijk euthanasieverzoek als de patiënt door vergevorderde dementie de doodswens niet meer kan bevestigen. De aanleiding hiervoor is de tuchtzaak en strafzaak tegen een specialist ouderengeneeskunde die euthanasie verleende aan een uitzichtloos en ondraaglijk lijdende dementie-patiënte, die haar wens in een schriftelijke wilsverklaring had vastgelegd. De rechtsvragen van de Procureur-Generaal zijn bedoeld om de Hoge Raad in staat te stellen richting te geven aan de rechtsontwikkeling over euthanasie.

De rechtsvragen vindt u hier.

 >> Naar dossier levenseinde.

Naar nieuwsoverzicht