5 september 2019

Verenso publiceert handleiding Implementatie

Implementeren van bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden vraagt om praktische veranderingen en vaak ook om gedragsverandering. Het veranderen van gedrag gaat niet vanzelf en is niet altijd gemakkelijk om te bewerkstelligen. Om specialisten ouderengeneeskunde of andere projectleiders te ondersteunen bij het methodisch en op maat implementeren van kwaliteitsstandaarden heeft Verenso de handleiding Implementatie ontwikkeld. Aanvullend op de handleiding zijn ook modules voor de richtlijn Urineweginfecties en voor de richtlijn Lage luchtweginfecties ontwikkeld.

Methodisch implementeren doorloopt een aantal implementatiestappen. In de handleiding wordt per implementatiestap beschreven hoe deze ingevuld kan worden. Daarnaast biedt het een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij implementatie. Als onderdeel van de handleiding zijn verschillende bijlages gemaakt met invulschema’s die een hulpmiddel zijn bij de invulling van de stappen in jouw organisatie. Ook is een samenvatting gemaakt om een beknopt overzicht te bieden. De bedoeling van de handleiding is dat ervan gebruikt wordt wat in de specifieke situatie handig en nodig is.

De aanvullende modules voor de richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties geven invulling aan de implementatiestappen voor een specifieke richtlijn. Voor de analysefase biedt het een samenvatting van informatie die door Verenso is verzameld tijdens de proefimplementatie en het implementatieproject van de richtlijn. Daarnaast biedt het mogelijke suggesties voor doelen en strategieën.

Naar nieuwsoverzicht