16 december 2019

Zelfstandige erkende opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Groningen en Maastricht

Op dit moment zijn de voorbereidingen in beide regio’s in volle gang. Zo werft het UMCG momenteel een Hoofd Opleiding Specialist Ouderengeneeskunde, die de opleiding inhoudelijk en organisatorisch gaat opzetten. Vanaf maart 2020 kunnen aankomend aios solliciteren naar een opleidingsplaats in Groningen of Maastricht.

Waarom twee nieuwe zelfstandige opleidingen?
Door versterking van de regionale inbedding en samenwerking hopen UMCG en Universiteit Maastricht bij te dragen aan het invullen van een verhoogde landelijke opleidingscapaciteit en daarmee te voorzien in de toenemende vraag naar specialisten ouderengeneeskunde. Motto: ‘voor en door de regio’.

Aankomende artsen boeien voor de ouderengeneeskunde
Zowel in Groningen als Maastricht komt er ook extra aandacht voor ouderengeneeskunde in het basiscurriculum van de artsopleiding. Te denken valt aan reguliere en keuze coschappen, stages en meeloopdagen. We hopen hiermee de kennis van geneeskundestudenten en basisartsen in de ouderengeneeskunde te vergroten en de instroom in de vervolgopleiding te bevorderen.

 

Naar nieuwsoverzicht