29 januari 2019

Zorginstituut neemt personeelsnorm Kwaliteitskader verpleeghuiszorg op in Register

Afgelopen december informeerden wij u over de aangepaste normen inzake de personeelssamenstelling in verpleeghuizen. De aangepaste normen zijn ontwikkeld door V&VN (penvoerder) in overleg met Verenso, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie, LOC en Zorgthuisnl.

Dit ‘Pakket aan Normen en Instrumenten voor een betere personeelssamenstelling’ is in ontvangst genomen door het Zorginstituut Nederland en getoetst aan de hand van criteria uit het toetsingskader. Het Zorginstituut oordeelt positief en heeft de personeelsnorm en de indicatoren per 21 januari 2019 opgenomen in het openbare Register.

Lees meer

Naar nieuwsoverzicht