8 april 2020

Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers

De zorg voor patiënten met (mogelijk) COVID-19 brengt risico’s met zich mee. Vandaar dat wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. Conform de Arbowet hebben kwetsbare werknemers recht op extra bescherming. Om veilig en gezond te kunnen werken is het voor deze groep werknemers extra belangrijk om aandacht te besteden aan het zorgvuldig opvolgen van bestaande hygiënerichtlijnen, procedures en protocollen. Het kan zijn dat voor deze medewerkers bij de zorg voor patiënten met (mogelijk) COVID-19 aanvullende voorzorgsmaatregelen en instructies nodig zijn.

Belangrijk is dat de werknemer en de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand bekijken hoe taken kunnen worden uitgevoerd op basis van een individuele risico-inschatting. Dit vereist maatwerk, de bedrijfsarts kan hierin adviseren. In de LCI-richtlijn COVID-19 is een bijlage opgenomen over aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht