25 augustus 2020

Aanpassing behandeladvies en opnamebeleid

Afgelopen vrijdag informeerden wij u dat de quarantainetermijn, in navolging van het RIVM, verlaagd kon worden naar 10 dagen maar geadviseerd wordt om op dag 10-14 een gezondheidscheck uit te voeren.

De reden hiervan is dat de quarantainetermijn niet gelijk is aan de incubatietijd. Wel krijgt 99% van de nauwe contacten binnen 10 dagen klachten. Deze termijn is nu aangepast in het behandeladvies en in het opnamebeleid. Ook het stroomschema van het opnamebeleid is aangepast.

Overzicht belangrijkste wijzigingen
  • Gewijzigd: quarantaine.
  • Toegevoegd: maatregelen bij medewerkers met een besmettingsrisico in verband met terugkeer uit oranje/rode COVID-19 risicogebieden.
  • Toegevoegd: H9 maatregelen bij polikliniekbezoek en uitstapjes (overname uit eerder gepubliceerd document).

Meer informatie: Else Poot
 

Naar nieuwsoverzicht