31 maart 2020

Afscheid in de stervensfase en na overlijden

Om kwetsbare mensen te beschermen en verspreiding van corona in de maatschappij te voorkomen geldt in verpleeghuizen een tijdelijke bezoekstop (voorlopig tot en met 28 april). Een uitzondering is alleen mogelijk voor bezoek van naasten aan mensen die stervende zijn. We willen hen en hun directe naasten immers gelegenheid geven om afscheid te nemen. We adviseren daarover het volgende:

  • Schat in wanneer de stervensfase begint op basis van de richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ (ongeveer 4 à 5 dagen vooraf aan het overlijden). Basisarts en VS/PA stemmen hierover af met hun superviserend specialist ouderengeneeskunde. Kaderartsen palliatieve zorg kunnen eventueel hierover geconsulteerd worden.
  • Het advies is, het bezoek van naasten  in deze fase toe te staan voor maximaal 1-2 vaste personen. Het is aan de patiënt/vertegenwoordiger om te bepalen wie dat zijn.
  • Helaas is het vanwege schaarste vaak niet mogelijk bezoekers van beschermende kleding/middelen te voorzien. Hierover moeten zij van te voren geïnformeerd worden met het advies bij voorkeur op 1,5 meter afstand te blijven. Als er geen PBM aan naasten verstrekt kan worden, adviseer dan de naasten die nabij contact hebben gehad met de stervende dat zij na het overlijden twee weken thuisisolatie in acht nemen.
  • Veel zorginstellingen hebben een contactpersoon aangesteld voor vragen van de familie/nabestaanden.
  • Verken binnen de eigen instelling welke mogelijkheden er zijn om ook tijdens deze crisis geestelijke zorg voor de stervende en zijn naasten te bieden.
  • ActiZ heeft - zolang de maatregelen van kracht zijn - geadviseerd dat de overledene zo snel mogelijk wordt overgedragen aan een mortuarium. Dit om de kans op verspreiding en besmetting te verkleinen. Het advies is de aanwezige nabestaanden te vragen om binnen een uur na het overlijden afscheid te nemen van de overledene.

​Meer informatie: Corinne de Ruiter

 

Naar nieuwsoverzicht