20 maart 2020

Beeldbellen tijdens Corona-crisis

De Corona-crisis roept de wens op van artsen om patiënten vaker via beeldbellen te spreken, in plaats van patiënten fysiek te ontmoeten. Dit kan ook gelden voor bellen of beeldbellen met vertegenwoordigers/familie van de patiënt, aangezien bezoek in de zorginstellingen niet meer is toegestaan vanwege de Coronacrisis.

De KNMG heeft met Verenso en andere federatiepartners hierover afgestemd. Conclusie hiervan is dat in spoedgevallen bij verdenking van Corona voor een breed publiek toegankelijke beeldbel-toepassingen gebruikt moeten kunnen worden. Maar het heeft wel de voorkeur om veilige toepassingen te gebruiken, als die voorhanden zijn. Artsen bepalen primair zelf en in samenspraak met de patiënt en/of vertegenwoordiger of beeldbellen mogelijk en nodig is.

De normale bereikbaarheidseisen (voor Verenso opgenomen in het Kwaliteitskader) blijven weliswaar van kracht, maar een fysiek bezoek kan zo nodig worden vervangen door een telefonisch consult of door beeldbellen. 

Zie ook informatie over de mogelijkheden van beeldbellen op de website van de KNMG.

 

Naar nieuwsoverzicht