30 maart 2020

COVID-19 meldingen vanaf nu beschikbaar uit Ysis en Ons, eerste sterftecijfers uit follow-up bekend

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen.  We zien daarbij helaas een doorlopende stijging van COVID-19 meldingen. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. 

Eerste cijfers uit Ons van Nedap

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen COVID-19 meldingen registreren in verschillende EPD- systemen. Sinds 19 maart is de registratie in Ons beschikbaar voor zorgprofessionals. Ons is een ECD-systeem dat wordt gebruikt op zo’n 1400 intramurale en extramurale zorglocaties. Vandaag zijn de eerste gegevens uit Ons beschikbaar gesteld, zoals deze zijn vastgelegd in de profiel vragenlijsten. Ons meldt  tot op heden 392 verdenkingen van COVID-19 uit haar registraties. Bij 97 patiënten is een verdenking op COVID-19 bevestigd middels een test.  Meer informatie uit Ons volgt later deze week.

Nu ook eerste gegevens uit follow-up bekend: 74 patiënten tot nu toe overleden

Ysis beheert het EPD van ongeveer 73.000 patiënten in de verpleeghuiszorg door heel Nederland. Dat is ongeveer de helft van alle verpleeghuispatiënten in Nederland. In Ysis zijn tot en met vandaag 716 verdenkingen op COVID-19 gemeld; bij 368 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld. In totaal zijn dit 1084 patiënten waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Bij 211 patiënten is COVID-19 middels een test uitgesloten. In Ysis zijn inmiddels ook de eerste gegevens uit de follow-up bekend. Hieruit komt naar voren dat tot nu toe 74 patiënten uit de registratie zijn overleden. Dit zijn 22 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 52 patiënten met een verdenking op COVID-19. Zeven patiënten, die positief getest zijn op COVID-19 zijn inmiddels hersteld. Van de patiënten met een COVID-19 verdenking zijn 62 patiënten hersteld. Bij deze gegevens is het belangrijk te vermelden dat dit de eerste cijfers zijn en waarschijnlijk een onder representatie geven van de werkelijke cijfers, van de meeste patiënten is het verloop van COVID-19 nog niet bekend. Bovendien worden gegevens verzameld op vrijwillige basis.

Deze cijfers laten zien dat bewoners in verpleeghuizen erg kwetsbaar zijn voor COVID-19. Juist daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat besmetting met COVID-19 zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

 

Voor meer informatie over de registratie of de aanlevering van gegevens kunt u contact opnemen met Sandra van Beek (svanbeek@verenso.nl).


 

Naar nieuwsoverzicht