19 oktober 2020

Derde factsheet UNO-VUmc COVID-19 bij verpleeghuisbewoners nu beschikbaar: 'sterfte en risicofactoren voor sterfte'

Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. De registratie heeft als doel inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. De registratie vindt plaats via verschillende EPD’s in het kader van het programma ‘Leren van data’, waarin Verenso, het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) en NIVEL samenwerken.

Onderzoekers van UNO-VUmc analyseren de registraties in Ysis om urgente vragen uit het veld te beantwoorden. De derde factsheet ‘sterfte en risicofactoren voor sterfte’ staat nu online. 

Eerder onderzoek (factsheet 2) liet zien dat verpleeghuisbewoners met COVID-19 een driemaal groter risico hebben op overlijden binnen 30 dagen dan verpleeghuisbewoners waarbij COVID-19 werd uitgesloten (maar er wel een verdenking was). Het mannelijk geslacht, dementie en de ziekte van Parkinson bleken risicofactoren voor overlijden. In dit onderzoek zijn gegevens van verpleeghuisbewoners met COVID-19 uit maart/mei 2020 vergeleken met die van verder ergelijkbare verpleeghuisbewoners zonder COVID-19 die in april/mei 2019 in het verpleeghuis verbleven.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Bewoners met COVID-19 hebben een 18x groter risico op overlijden binnen 30 dagen dan bewoners zonder COVID-19.
  • Bewoners met COVID-19 én dementie of de ziekte van Parkinson hebben een extra groot risico op overlijden binnen 30 dagen.
  • Ook mannelijke bewoners hebben een verhoogd risico op overlijden binnen 30 dagen.

Voor meer informatie over de COVID-19-registratie kunt u contact opnemen met Sandra van Beek.

Naar nieuwsoverzicht