20 mei 2020

Factsheet probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners en COVID-19 maatregelen gereed

Bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere professionals hebben gereageerd op een oproep van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) om een enquête in te vullen naar het voorkomen van probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners. Het geeft een antwoord op de vraag wat de effecten van de bezoekregeling op probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners is. De resultaten zijn weergegeven in een factsheet. 

Behandelaars zien bewoners met meer en bewoners met minder probleemgedrag. Zowel toename als afname van probleemgedrag worden in verband gebracht met de bezoekbeperking. De gerapporteerde rust wordt als positief gezien, maar men ziet ook meer apathie. Andere coronamaatregelen worden vooral gekoppeld aan meer probleemgedrag. Er lijkt meer contact tussen bewoners te ontstaan. En bij veel zorgteams en afdelingen lijkt naast hogere werkdruk ook sprake van meer saamhorigheid.

Meer informatie: Debby Gerritsen, hoofdonderzoeker en hoogleraar welbevinden in de langdurige zorg

 

Naar nieuwsoverzicht