4 mei 2020

Factsheet VUmc nu beschikbaar over symptomen en beloop ziekte op basis van COVID-19 registratie in Ysis

Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om  gegevens over COVID-19 te registreren. De registratie heeft als doel inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in verpleeghuizen. De registratie vindt plaats via verschillende EPD’s in het kader van het programma ‘Leren van data’, waarin Verenso, het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) en NIVEL samenwerken.

Onderzoekers van UNO-VUmc analyseren en rapporteren de gegevens uit de COVID-registratie binnen het EPD Ysis. Deze registratie is erop gericht om inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld. De bevindingen worden de komende tijd gerapporteerd in diverse factsheets. De eerste factsheet is nu klaar.

De factsheet geeft inzicht in het aantal bevestigde COVID-19 infecties, de symptomen van verpleeghuisbewoners  en het beloop (klinische verbetering of verslechtering, herstel, ziekenhuisopname, overlijden) gebaseerd op de eerste vier weken van registratie.

Voor meer informatie over de COVID-19 registratie: svanbeek@verenso.nl

 

Naar nieuwsoverzicht