3 november 2020

Grootste wekelijkse toename sinds het begin van de tweede golf

Update registratie verpleeghuizen 3 november 2020

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 3 november 17.365 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.378 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 536 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 842 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.317 patiënten zijn overleden; 3.343 patiënten zijn hersteld.

De stijging in nieuwe besmettingen in verpleeghuizen zet helaas nog steeds door. De cijfers zijn inmiddels vergelijkbaar met maart/april dit jaar. Deze week zijn er 842 patiënten positief getest op COVID-19. Dit is zijn 247 patiënten meer ten opzichte van vorige week, toen werden er 595 patiënten positief getest op COVID-19. Dit is de grootse wekelijkse toename sinds het begin van de tweede golf. In totaal zijn deze week 98 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 6.968 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.325 verdenkingen op COVID-19 en 4.643 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 6.565 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.599 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.199 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 400 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.180 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 3 november 1.498 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 531 patiënten positief getest op COVID-19; bij 252 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 783 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 241 patiënten uit de registratie overleden; 417 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 6.829 verdenkingen op COVID-19 en 2.785 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 9.614 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 477 patiënten zijn overleden; 746 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht