11 augustus 2020

Handreiking maatregelen bij clusters en regionale verspreiding van COVID-19

In de LCI-richtlijn COVID-19 is een bijlage gepubliceerd bestemd voor artsen-infectieziekten van de GGD-en. Het betreft een handreiking met een overzicht van te overwegen maatregelen in geval van een verheffing van COVID-19. Het uitgangspunt is om interventies zo veel mogelijk in te zetten op groepen, situaties en locaties met een verhoogd risico op transmissie en om personen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

In de handreiking zijn derhalve ook maatregelen opgenomen ter voorkoming van introductie in langdurige zorginstellingen. We maken u attent op deze publicatie van het RIVM zodat u weet wat u kunt verwachten in de samenwerking met GGD-en.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht