8 april 2020

Hoe meld je een knelpunt?

Verenso krijgt in verband met de COVID19-crisis naast vragen over bijvoorbeeld het gebrek aan PBM, zuurstof of medicatie ook knelpunten hierover van haar leden teruggekoppeld.
 
Van belang is, dat een vakgroep in samenwerking met haar zorgaanbieder de knelpunten eerst aankaart bij het ROAZ (PBM) of de verantwoordelijke leverancier (zuurstof, medicatie). Als u of uw zorgaanbieder daar geen gehoor krijgt kunt u Verenso daarover informeren. Zou u bij melding van een knelpunt de volgende vragen willen beantwoorden: 

  1. Wat is de naam van uw zorgorganisatie?
  2. Om welk knelpunt gaat het? (bijv. voorbeeld testen, PBM of medicatie)
  3. Om welk concreet middel? (bijv. naam/dosis medicament of zuurstofconcentrator)
  4. Welke consequenties heeft dat voor de patiëntenzorg?
  5. Voor hoeveel dagen heeft de organisatie hiervan nog voorraad?
  6. Wie heeft namens uw zorgaanbieder contact opgenomen met de verantwoordelijk ROAZ/leverancier?
  7. Met wie heeft u of uw zorgaanbieder contact gehad (bv naam ROAZ of GGD en naam van degene met wie gesproken is)
  8. Wat was het argument van de leverancier waarom uw aanvraag niet (volledig) is gehonoreerd?

Mailt u bij ervaren knelpunten uw antwoorden op bovenstaande vragen naar richtlijnen@verenso.nl. Verenso zal met deze info het gesprek voeren met ActiZ om samen knelpunten zo goed als mogelijkte proberen te verhelpen.

 

Naar nieuwsoverzicht