4 mei 2020

Input Verenso m.b.t. mogelijke verruiming bezoekregeling

Eerder deze week maakte minister De Jonge bekend dat hij voornemens is om per 11 mei de bezoekregeling voor de verpleeghuizen te gaan verruimen. Vanochtend heeft het OMT (waarin ook Nienke Nieuwenhuizen zitting heeft) vertrouwelijk geadviseerd over de mogelijke verruiming van de bezoekregeling. Het OMT-advies komt vervolgens in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg waar maatschappelijke partijen de gelegenheid hebben om op het advies te reageren. Woensdag neemt de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) een besluit en brengt dat naar buiten middels een persconferentie.

Verenso heeft steeds aangegeven dat zij natuurlijk ook graag wil dat bezoek weer mogelijk is in verpleeghuizen, maar dat dit wel gecontroleerd en veilig moet gebeuren.  Het verruimen van de bezoekmogelijkheden zal langzaam moeten worden opgestart en is aan een aantal voorwaarden gebonden. Verenso heeft om die reden de handreiking ‘Medisch handelen bij bezoek in verpleeghuizen ten tijde van COVID-19’ opgesteld. Deze notitie geeft advies en instructies voor het toelaten van bezoek vanuit medisch perspectief. Input is afkomstig van de specialisten ouderengeneeskunde gespecialiseerd in infectieziekten. De notitie is een eerste concept en zal de komende weken nog verder worden verrijkt. De handreiking heeft tot doel om de kans op introductie van COVID-19 op een afdeling door een bezoeker –die (mogelijk) besmet is met COVID-19 zo klein mogelijk te maken.


Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht