17 juli 2020

Kamerbrief minister De Jonge over geleerde lessen en bezoekregeling

Gisteren heeft de minister de kamer geinformeerd over de door hem geleerde lessen COVID-19. Een aantal zaken in de brief komt overeen met onze eigen position paper. Zo lijkt het advies van Verenso om te komen tot zoveel als mogelijk maatwerk bij de bezoekregeling te zijn overgenomen. De minister schrijft er alles aan te willen doen om te voorkomen dat we nogmaals tot een landelijke sluiting van de verpleeghuizen moeten overgaan. Maatwerk en het lokale gesprek lijken in de notitie van de minister de overhand te hebben.

Tegelijkertijd echter, heeft de minister in de concept tijdelijke wet COVID-19 de volgende zinsnede opgenomen “toegang van een familielid of naaste kan niet worden beperkt wanneer een bewoner op korte termijn gaat overlijden”. Natuurlijk willen ook wij graag zoveel als mogelijk bezoek mogelijk maken in de stervensfase. Hiervoor bestond in het behandeladvies ook al een uitzondering. Maar als er sprake is van een patient op bijvoorbeeld een COVID-19 cohort, dan is het wel belangrijk om het ontvangen van bezoekers passend te laten zijn bij de lokale situatie. Passend bij het lokale uitbraakbeleid. Passend bij de locatie. Lokaal overleg is daarbij belangrijk evenals de aanwezigheid van voldoende PBM, tests en een goede regionale monitoring.

Al dit soort voorwaarden zijn in de wetstekst helaas verdwenen. We zullen ons de komende week beraden op een lobby voor een amendement op deze wetstekst. Zodat er ook in de stervensfase wel ruimte is voor het lokale gesprek en de lokale afweging, net als op andere momenten.  

Meer informatie: Nanda Hauet

 

Naar nieuwsoverzicht