22 december 2020

Kamerbrief uitwerking vaccinatiestrategie

Gisteren verscheen er een kamerbrief over de uitwerking van de vaccinatiestrategie. Hieronder belichten we een aantal belangrijke punten uit deze brief:

  • Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19-vaccinatie. Vanaf 4 januari worden zij uitgenodigd door hun werkgevers. Een en advies is nog wel afhankelijk van het advies van de Gezondheidsraad over doelgroepen in relatie tot het vaccin van Pfizer/BionTech.
  • Op 11 januari zijn drie vaccinatielocaties in gebruik (in de GGD-regio's Hart voor Brabant, RotterdamRijnmond en Utrecht). Eventuele aandachtspunten in de uitvoering kunnen in die week leiden tot aanpassingen in het uitvoeringsproces. Op 18 januari zijn alle 25 vaccinatielocaties in gebruik. Drie weken later, vanaf 29 januari, kunnen de medewerkers terecht voor de tweede vaccinatieronde.
  • Op 6 januari 2021 verwacht minister De Jonge een advies van het EMA over het vaccin van Moderna. Naar verwachting is het vaccin van Moderna, vanwege de logistieke kenmerken, geschikt voor meer kleinschalige toediening in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het RIVM maakt samen met de betrokken partijen, waaronder Verenso, een richtlijn ‘Uitvoering COVID-19 vaccinatie’. De conceptrichtlijn komt 24 december online.
  • Er wordt door het RIVM gewerkt aan een  e-learning voor professionals met algemene informatie over de ontwikkeling van de vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken. Daarnaast komen er hoofdstukken specifiek voor elk vaccin. De e-learning komt 4 januari beschikbaar op de website van het RIVM website.
  • Aan de kamerbrief zijn twee interessanten bijlagen toegevoegd: de roadmap vaccinatiestrategie en de tijdlijn 1e vaccinatieronde

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht