24 december 2020

Logistieke en medisch inhoudelijke vragen over vaccinaties

Vanaf 4 januari 2021 is tijdens kantooruren een speciaal telefoonnummer 088- 6788900 beschikbaar voor vragen over het vaccin.

Keuzeopties
  • Optie 1 - Logistieke vragen: vragen over vaccins, vaccinlevering, vaccinbeheer, productklachten en vaccinincidenten. NB. voor vragen over het vaccinatieproces van uw organisatie kunt u contact opnemen met uw koepelorganisatie. 
  • Optie 2 - Medisch-inhoudelijke vragen: vragen waarop het antwoord niet te vinden is in de professionele richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie en niet op de webpagina COVID-19-vaccinatie voor professionals op de RIVM-website.
  • Optie 3 - Registratievragen: opvragen van vaccinatiegegevens, voor zover in CIMS geregistreerd.
  • Optie 4 - Uitvoeringsvragen over vaccinatie van zorgprofessionals.
  • Optie 5 - Uitvoeringsvragen over vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg: Voor vragen van verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg over het vaccineren van cliënten die niet beantwoord kunnen worden door de koepelorganisatie.
Bijwerkingen melden

Bijwerkingen van het vaccin kunnen gemeld worden bij Lareb op telefoonnummer 073-6469700 of op www.lareb.nl.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht