8 mei 2020

Meer duidelijkheid over indicatie GRZ door specialist ouderengeneeskunde

Het Zorginstituut, VWS en de NZa geven duidelijkheid over de toegang tot de GRZ zonder tussenkomst van een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Deze regeling is niet alleen geldig tijdens de periode van de corona-uitbraak, maar zal ook daarna van toepassing zijn.

Met de mogelijkheid voor de specialist ouderengeneeskunde om vanuit de Zorgverzekeringswet te werken, is ook de toegang tot de GRZ versoepeld voor revalidanten vanuit de thuissituatie zonder tussenkomst van het ziekenhuis. Om dit in de praktijk mogelijk te maken gaan we vanuit Verenso met de kerngroep kaderartsen GRZ samen met NVKG afspraken op papier maken wat we belangrijk vinden bij een indicatie van patiënten die niet in het ziekenhuis verblijven. Daarnaast dient de bekostiging van het geriatrisch assessment te worden afgestemd. We gaan samen met ActiZ in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland hoe deze vertaling eruit gaat zien.

Zie ook het nieuwsbericht van ActiZ.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht