22 december 2020

Mutatie COVID-19-virus

In Engeland is een mutatie van het COVID--virus actief die mogelijk veel besmettelijker is dan de huidige overheersende variant(en). Op dit ogenblik is niet goed inzichtelijk in hoeverre deze mutatievariant in Nederland actief is. Totdat er meer bekend is geeft de expertgroep van het behandeladvies graag de volgende adviezen mee:

  • Wees extra alert op het (adequaat) toepassen van alle maatregelen (algemene maatregelen (1,5 meter, handen wassen, thuisblijven bij klachten, contactbeperking), infectiepreventiemaatregelen (waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, quarantaine/isolatiemaatregelen)
  • Overweeg bij quarantaine het uitbreiden van persoonlijke beschermingsmiddelen door het toevoegen van een (halter)schort en spatbril.
  • Voer dagelijkse gezondheidschecks uit bij bewoners die onder bron- en contactonderzoek vallen.
  • Test patiënten (en jezelf) laagdrempelig bij klachten en volg het testbeleid bij een uitbraak.

We houden eventuele wijzigingen in landelijk beleid in de gaten en zullen dan de betekenis daarvan voor de VVT-sector evalueren en zo nodig meer specifiek beleid formuleren.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht