8 mei 2020

Nieuwe update Leidraad Triage behandeling thuis, verpleeghuis of ziekenhuis bij oudere met COVID-19

Vandaag is versie 3 van bovengenoemde Leidraad gepubliceerd. De Leidraad biedt handvatten en aandachtspunten voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde om de juiste zorg te kunnen bieden aan de oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19.

Naast NVKG, NIV, Verenso, NHG, V&VN en ouderenbond KBO-PCOB hebben nu ook de spoedeisende hulp artsen (NVSHA) aan deze herziening bijgedragen. Opnieuw heeft specialist ouderengeneeskunde dr. Rogier van Deijck namens Verenso actief meegewerkt aan deze update. Deze Leidraad is ook van toepassing op het verpleeghuis.

De Leidraad is aangevuld met recente medisch inhoudelijke inzichten over de behandeling van COVID-19, een overzicht van aspecten van zorg ter vergelijking van verschillende zorgsettingen en met aanbevelingen rond zuurstofbehandeling in de thuissituatie, communicatie met naasten bij overplaatsing van een oudere patiënt naar een behandellocatie. In de nieuwe versie wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare oudere zonder mantelzorg en wordt voor thuiswonende kwetsbare ouderen met een zuurstofbehoefte verwezen naar de leidraad Zuurstofbehandeling thuis van de NHG.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

Naar nieuwsoverzicht