3 december 2020

Nieuwe update Leidraad Triage behandeling thuis, verpleeghuis of ziekenhuis bij oudere met COVID-19

Onlangs is versie 5 van bovengenoemde Leidraad gepubliceerd. De Leidraad biedt handvatten en aandachtspunten voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en medisch specialisten om de juiste zorg te kunnen bieden aan de oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19. Deze Leidraad is ook van toepassing op het verpleeghuis.

Opnieuw hebben specialist ouderengeneeskunde dr. Rogier van Deijck en beleidsmedewerker Corinne de Ruiter namens Verenso actief meegewerkt aan deze update.

De Leidraad is aangevuld met recente medisch inhoudelijke inzichten over de behandeling van COVID-19, een update van cijfers over het voorkomen van COVID19 bij ouderen. Ook is meer aandacht voor goede tijdige beleidsafspraken over ACP en juiste overdracht daarvan binnen de keten.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

Naar nieuwsoverzicht