10 juli 2020

Nieuwe update Leidraad Triage bij COVID-19

De Leidraad ‘Triage bij thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ die de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met onder andere Verenso heeft ontwikkeld, is geactualiseerd.

Specialist ouderengeneeskunde dr. Rogier van Deijck heeft samen met FMS, NVKG en NHG namens Verenso actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’. Ondanks dat het verpleeghuis niet in de titel wordt benoemd is deze ook van toepassing op het verpleeghuis.

Bij deze COVID-19 epidemie hebben artsen meer dan ooit handvatten nodig om samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. Wat is de meest zinvolle behandeling en zorg? Wat is daarvoor de juiste plek? Immers COVID-19 presenteert zich op verschillende manieren waarbij veel patiënten ook intensieve zorg behoeven. Op basis van de huidige (inter-)nationale onderzoeks- en ervaringsgegevens hebben FMS en NHG leidraden ontwikkeld voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19:  a) in de thuissituatie/verpleeghuis; b) op de Spoedeisende Hulp en c) op de Intensive Care.  Elk van deze documenten kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd op grond van actualiteit en wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk de andere leidraden op de website van de FMS.

Meer informatie: Richtlijnen@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht