1 december 2020

Nog steeds fors aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Update registratie verpleeghuizen 1 december 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 24 november 20.890 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 813 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 313 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 500 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.720 patiënten zijn overleden; 4.323 patiënten zijn hersteld.

Er is een lichte daling van nieuwe besmettingen in verpleeghuizen zichtbaar. Desalniettemin is het aantal nieuwe besmettingen nog relatief hoog. Deze week zijn 500 patiënten positief getest op COVID-19. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorige week, toen werden 562 patiënten positief getest op COVID-19. De week daarvoor voor waren dit nog 665 patiënten. In totaal zijn deze week 116 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (14:00 uur) in totaal 8.321 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.445 verdenkingen op COVID-19 en 5.876 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.225 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.819 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.412 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 407 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.719 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 30 november 1.698 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 605 patiënten positief getest op COVID-19; bij 281 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 886 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 268 patiënten uit de registratie overleden; 505 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 7.895 verdenkingen op COVID-19 en 3.788 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 11.683 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 633 patiënten zijn overleden; 1.099 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht