24 november 2020

Nog steeds forse toename nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Update registratie verpleeghuizen 24 november 2020

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 24 november 20.077 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 823 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 261 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 562 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.604 patiënten zijn overleden; 3.983 patiënten zijn hersteld.

Deze week zijn 562 patiënten positief getest op COVID-19. Daarmee is een lichte daling zichtbaar ten opzichte van vorige week, toen werden 665 patiënten positief getest op COVID-19. Desalniettemin is het aantal nieuwe besmettingen fors. De komende weken moeten uitwijzen of de daling in nieuwe besmettingen doorzet. In totaal zijn deze week 77 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (16:00 uur) in totaal 8.020 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.399 verdenkingen op COVID-19 en 5.621 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.052 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.766 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.361 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 405 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.562 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 24 november 1.644 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 583 patiënten positief getest op COVID-19; bij 271 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 854 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 260 patiënten uit de registratie overleden; 463 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (13:00 uur) 7.638 verdenkingen op COVID-19 en 3.565 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 11.203 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 578 patiënten zijn overleden; 958 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht