19 maart 2020

NZa onderzoekt verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe ze op korte termijn de bekostiging van de spoedzorg binnen het eerstelijnsverblijf en de langdurige zorg kunnen verbeteren. Ze geven een overzicht van knelpunten en een aantal oplossingsrichtingen.

Verenso zit aan tafel in de overleggen over de ontwikkeling van de oplossingsrichtingen om de ervaringen van specialisten ouderengeneeskunde te delen en kritische vragen te stellen.

Lees het rapport van de Nza Advies verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg.

Ervaringen delen voor deze overleggen? Neem contact op met Yvonne Lensink.

 

Naar nieuwsoverzicht