10 november 2020

Oproep aan Ysis-gebruikers: help mee bij aanlevering actuele gegevens over COVID-19 in verpleeghuizen

Nu de besmettingen met COVID-19 weer toenemen is het essentieel om een betrouwbaar beeld te krijgen van de stijging van het aantal zieke bewoners in verpleeghuizen. Op verzoek van het RIVM heeft het Nivel een data-infrastructuur ontwikkeld, waarmee aanbieders gegevens uit hun EPD over (verdenkingen op) COVID-19 geanonimiseerd kunnen aanleveren.

De gegevens zijn gebaseerd op de COVID-19-registratie door specialisten ouderengeneeskunde, zoals die ook wekelijks door Verenso worden gepubliceerd. Verenso publiceert de landelijke tellingen. Met doorlevering aan het RIVM is het mogelijk om ook regionaal het aantal besmettingen in verpleeghuizen in kaart te brengen.   

De doorlevering vanuit Ysis aan RIVM is inmiddels geheel operabel en een aantal zorgorganisaties levert al gegevens aan. ActiZ en Verenso roepen meer Ysis-gebruikers op om opdracht te geven voor de doorlevering naar het RIVM, zodat een duidelijker beeld ontstaat van de tweede golf in de verpleeghuissector.

Aanlevering en aanmelding

Op de website van het Nivel vindt u meer informatie over de aanlevering. U vindt hier ook antwoorden op veelgestelde vragen, een verwerkersovereenkomst en informatie over de wijze van aanlevering van COVID-19-gegevens.

Als u kiest voor deelname kunt u opdracht geven aan EPD-leverancier GeriMedica. Een voorbeeld van een opdrachtformulier kunt u opvragen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.

Werkt u met een ander EPD, dan kunt u uiteraard ook meedoen. U kunt dan contact opnemen met uw EPD-leverancier. Er wordt momenteel hard gewerkt om ook de doorlevering vanuit andere EPD-systemen mogelijk te maken.

Achtergrond

De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM. Deelname is niet verplicht, maar het is belangrijk dat er meer actuele informatie komt over de verspreiding van COVID-19-besmettingen in verpleeghuizen. Dat is van belang voor de volksgezondheid, de verdeling van beschermende middelen over zorgsectoren en voor de veiligheid van bewoners en werknemers in de verpleeghuizen. Het onderzoek loopt in eerste instantie tot en met 31 december 2020, maar kan langer doorlopen als dat nodig is. Hoe meer verpleeghuizen deelnemen, des te beter inzicht verkregen kan worden in de verspreiding en het beloop van het virus bij bewoners in verpleeghuizen.

Juridische borging

ActiZ en Verenso hechten grote waarde aan uw deelname aan de monitor. Daarbij vinden wij het essentieel dat zorgaanbieders en specialisten ouderengeneeskunde die gegevens aanleveren geen juridische risico’s lopen. De aanlevering is juridisch uitgewerkt met VWS en staat beschreven op de website van het Nivel. Voor vragen over de juridische uitwerking, kunt u contact opnemen met het Nivel via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.   

 
Naar nieuwsoverzicht