20 april 2020

Oproep: delen signalen rondom testen

De laatste tijd is zowel het testbeleid voor medewerkers als patiënten verruimd en is/wordt de uitvoering hieromtrent ingeregeld. Hierbij kunnen verschillende partijen betrokken zijn, waaronder de GGD.

Mogelijk loopt nog niet alles naar wens. Uiteraard geeft u dat zelf aan bij de desbetreffende GGD. Lukt het niet om een probleem naar tevredenheid op te lossen dan vragen we u dit aan ons te melden. Bij de melding graag het volgende aangeven: naam van de eigen instelling, welke GGD het betreft en de redenen die worden genoemd waarom niet aan de vraag kan worden voldaan.

We spelen deze signalen door aan GGD/GHOR op landelijk niveau zodat zij dit kunnen monitoren en waar mogelijk acties ter verbetering kunnen inzetten. Signalen kunnen worden gemaild naar richtlijnen@verenso.nl t.a.v. Else Poot.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht