2 juni 2020

Persbericht - Thuiswonende kwetsbare ouderen dupe van voorwaarden zorgverzekeraars

Verenso is bijzonder teleurgesteld in de GZSP-inkoopvoorwaarden voor 2021 van meerdere grote zorgverzekeraars. Hierin is te lezen dat zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde en kleine samenwerkingsverbanden niet in aanmerking komen om zorg te leveren aan kwetsbare ouderen thuis. Verenso vindt deze keuze onbegrijpelijk. Juist in deze Corona-tijd blijkt eens temeer dat investeren in goede behandeling en advance care planning thuis essentieel is.

De afgelopen maanden is mede door COVID-19 het belang van een goede behandeling van onze kwetsbare ouderen duidelijk geworden. Specialisten ouderengeneeskunde behandelen de meest kwetsbaren van de samenleving. Dat doen ze in het verpleeghuis, maar ook thuis aanvullend op de huisarts en wijkverpleging. “De behandeling thuis wordt door deze voorwaarden nagenoeg onmogelijk gemaakt. Dit staat haaks op het feit dat kwetsbaren ook steeds langer thuis wonen en de wens om mensen niet onnodig naar het ziekenhuis te sturen”, zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. 

Ontmoedigingsbeleid

Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Het is dan ook van belang dat er voldoende jonge artsen geënthousiasmeerd worden voor dit mooie vak.  “Specialisten ouderengeneeskunde die als zelfstandigen of in kleine samenwerkingsverbanden werken, worden door deze voorwaarden ontmoedigd om aan de slag te gaan”, zegt Nieuwenhuizen. “Dat is niet alleen vervelend voor de patiënt die vaak behoefte heeft aan onafhankelijk advies en daarin graag keuzevrijheid wil hebben, maar ook voor de specialist ouderengeneeskunde. Uit eerder onderzoek van Verenso uit juli 2019, blijkt dat het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst flink op kan lopen als we niet tijdig ingrijpen. “Het laatste wat me nu moeten willen is dat jonge en ondernemende mensen hun enthousiasme wordt ontnomen”, zegt Nieuwenhuizen.

Aanbevelingen NZa

In de brief van 29 mei jl. van minister Martin van Rijn aan de Tweede Kamer wordt de ‘Quickscan Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntgroepen’ van de NZa aangehaald. Hierin is te lezen dat de inkoop van een ander type of nieuwe aanbieder juist goed is voor een gezonde marktdynamiek. Ook wordt verzekeraars geadviseerd om meer ruimte te bieden aan specialisten ouderengeneeskunde buiten instellingen. “Wat er nu gebeurt, staat haaks op deze adviezen”, gaat Nieuwenhuizen verder.

Uitholling andere zorgvormen voor ouderen

Verenso signaleert niet alleen problemen als het gaat om de Zorgverzekeringswet. Ook op andere vormen van ouderenzorg wordt beknibbeld. Zo heeft de NZa een tariefverlaging van 4,3 procent afgekondigd vanaf 2021 voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en worden de tarieven in de Wet langdurige zorg (Wlz) uitgehold. De dialoog vooraf wat er echt nodig is voor kwalitatief goede zorg ontbreekt hier. “Ongelooflijk dat dit in tijden van COVID-19 gebeurt. Het gaat hier wederom om maatregelen waarvan niet alleen specialisten ouderengeneeskunde, maar uiteindelijk vooral de kwetsbare ouderen de dupe zijn”, sluit Nieuwenhuizen af.

 

Naar nieuwsoverzicht