17 maart 2020

Preventie COVID-19

Verenso krijgt van haar leden signalen dat de testen, persoonlijke beschermingsmiddelen en handenalcohol op dit moment in sommige regio’s zeer beperkt beschikbaar zijn. Verenso dringt er dagelijks op aan, samen met partners als ActiZ in overleg met VWS en RIVM, om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat dit weer beschikbaar komt. Zo is dit vandaag door onze voorzitter Nienke Nieuwenhuizen in het landelijke Outbreak Management Team (OMT) aangekaart.

Het ministerie van VWS geeft aan dat bij besmettingen de lijn nog steeds is om de aanvraag van persoonlijke beschermingsmiddelen via de regionale coördinatoren te laten verlopen. ROAZ verdeelt (eventueel met regionale VVT-verbanden) de schaarse middelen en extra middelen worden later deze week verwacht. Ervaar je problemen? Dat wil zeggen: krijg je bij je ROAZ geen middelen en dreigt/is er een tekort? Vraag goed door bij het ROAZ. Vind je echt géén serieus gehoor, meld ons dit dan via info@verenso.nl.

We verzamelen de signalen en brengen ze bij ActiZ samen. Samen met ActiZ zullen we het gesprek aangaan met de betreffende ROAZ.

Naar nieuwsoverzicht